Tolk

Hvis man har boet i Danmark i over 3 år og ikke behersker dansk, skal man selv betale for sin tolk. Regningen bliver sendt fra Region Midt. Vi bestiller tolk til disse konsultationer.

I sjældne tilfælde vil man kunne slippe for at betale for tolkningen. Det gælder hvis man ikke har nogen mulighed for at lære sig det danske sprog fx hvis man er udviklingshæmmet. Betalingsfritagelse kræver en lægeerklæring.

Tolkning er gratis for børn.