Aktuelt

Blodprøver uden tidsbestilling

Åben blodprøver uden tidsbestilling hver onsdag og torsdag fra kl. 8 til 12.

Lægernes ferie / kursusdage

Lisbeth Christiansen er på kursus 28-31/5-2024

Klinikken er lukket i ugerne 27-28-29

E-mail konsultationer i ferien:

Ved ferieafholdelse vil den ferieafholdende læge eller sygeplejerske ikke være tilgængelig for e-mailkorrespondance og vil derfor ikke være at finde i oversigten.

Medicinkortet

I appen Medicinkortet får du overblik over dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer. Du kan se dine recepter, og hvor mange udleveringer du har tilbage, og du har mulighed for at anmode din læge om receptfornyelse. Hvis du har børn under 15 år, kan du også se deres medicinkort. Download appen:

Medicinkortet - sundhed.dk

Regler ved fornyelser af recepter på vanedannende medicin: 

VANEDANNENDE MEDICIN:
Vi har i klinikken haft besøg af en lægemiddelkonsulent med fokus på nedbringelse af vanedannende medicin i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fremadrettet gælder følgende så vidt det er muligt:


•    Ingen ældre skal have sovemedicin jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger grundet risiko for udvikling af demens samt svimmelhed og især grundet faldtendens.
•    Ingen får udskrevet Kodein ved hoste.
•    Al smertestillende medicin skal omlægges til depot og al medicin skal omlægges fra Dolol, Oxycontin, Tramadol mm. til Contalgin eller Malfin og nedtrapningsplan skal aftales med lægen og følges.
•    Fremadrettet vil det kun i meget særlige tilfælde være muligt både at få beroligende og sovemedicin i kombination.

Er der nogen bekymringer med ovenstående skal henvendelsen foregå til lægerne

Benzodiazepin (Oxapax, Zolpidem, Diazepam mm.) i fast forbrug øger risikoen for fysisk afhængighed og aftagende effekt. Alle patienter, der bruger det, skal have aftalt en nedtrapningsplan.

Ved fornyelse af recepter på vanedannende medicin skal man møde op til receptfornyelse hver gang. Baggrunden er at Styrelsen for patiensikkerhed har lavet en retningslinie som siger vi skal gøre det, men helt klart også at det giver god faglig mening, da vi kan sikre at der ikke sker misbrug og at folk ikke unødigt bliver overdoseret.

Det er derfor ikke muligt at få udskrevet disse lægemidler elektronisk eller per telefon.

Det gælder sovepiller(fx imovane, stilnoct mm), stærke smertestillende (morfin, oxycontin, oxynorm, tramadol, dolol, nobligan, doltard, palexia, kodein mm), beroligende(fx oxabenz, oxazepam, stesolid, hexalid mm) og ADHD medicin(ritalin, strattera mm)

Vi har ændret det til at der nu er tidsbestilling hos vores sygeplejersker til fornyelse.Ring ned til sekretæren for at booke tid til fornyelse, såfremt du mangler medicin.

Ud over fremmødet til fornyelse af recepter, så skal alle brugere af ovennævnte have en årskontrol hos læge, hvor der tages stilling til videre brug, forsøg på nedtrapning mv.

Vi er enige med Styrelsen for Patientsikkerhed i at det er yderst fornuftigt at have fokus på patienter som bruger vanedannende medicin. Der er sandsynligvis en del som godt kan trappes ud af disse typer medicin. Megen forskning viser at man faktisk ikke får flere smerter ved at blive trappet ud af stærkt smertestillende medicin, men til gengæld kan slippe for bivirkninger til medicinen.

Man må IKKE køre bil på hurtigt-virkende morfin- eller morfinlignende præparater som fx oxynorm, tramadol, dolol, kodein mm. eller benzodiazepiner(beroligende). Der findes grænser for hvornår man må køre bil på depotpræparaterne.

Kighostevaccination af gravide

Gravide vaccineres ved 2. svangerskabsundersøgelse svarende til 25. graviditetsuge. (kan også gives svt 3. svangreundersøgelse i uge 32). Kan gives indtil en uge før termin.

Dette giver ekstra antistofdannelse, så den nyfødte får en god beskyttelse mod kighoste ved amning. Det er således primært for at beskytte barnet i den første tid at mor vaccineres.

Forsinkelser

Hvis man kommer mere end 10 min for sent til aftalt tid, så forbeholder vi os retten til at bede om at der bookes en ny tid.